Доколку, прв пат аплицирате во РЕФ/Програмите за стипендирање (РЕФ/ПС) прво треба да се регистрирате . Забелешка: Доколку сте добивале РЕФ стипендија во предходната академска година, Ве молиме да се логирате со исто корисничко име и лозинка. Важно: Кандидатите треба да се регистрираат еднаш (да имаат една регистрација)!



Ве молиме, кликнете овде со цел да се регистрирате: Регистрација


Доколку ги заборавивте корисничкото име и лозинката, кликнете овде: Заборавено корисничко име и/или лозинка